گزارش عملکرد کتابخانه بیمارستان نکویی هدایتی فرقانی

سه ماه دوم سال 1/4/ 99 لغایت 31/6/ 99

مسئول کتابخانه: سرکارخانم اعظم کرمانی

آمار بخش امانت

تعداد امانت

تاریخ

توضیحات

106نسخه فارسی-

1/4/1399الی31/6/1399

تعداد امانت کتب فارسی

تعداد امانت کتب لاتین:کتابهای لاتین داخل سالن مطالعه می شوند.

تعداد برگشت

تاریخ

توضیحات

105نسخه

1/4/1399الی31/6/1399

تعداد برگشت کتب فارسی:

تعداد برگشت کتب لاتین

تعداد تمدید

تاریخ

توضیحات

158نسخه

1/4/1399الی31/6/1399

شامل تمدید کتب فارسی و لاتین

تعداد کتب دیرکردی

تاریخ

توضیحات

77نسخه

1/4/1399الی31/6/1399

شامل کتب فارسی و لاتین

آمار ثبت نام دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارمندان

تعداد ثبت نام

تاریخ

توضیحات

12

1/4/1399الی31/6/1399

اعم کارمندان شرکتی وقراردادی

 

 

 

آمار بخش تسویه و حساب از کتابخانه

تعداد مراجعه جهت تسویه

تاریخ

توضیحات

10

1/4/1399الی31/6/1399

کارمندان ودانشجویان که اکثرابه کتابخانه مرکزی ارجاع داده می شوند.

 

 

 

آمار کتب خریداری شده

تعداد نسخه های خریداری شده

تاریخ

توضیحات

0

1/4/1399الی31/6/1399

 

 

 

آمار بخش پایان نامه های تحویل داده شده به کتابخانه

تعداد پایان نامه های ثبت شده

تاریخ

توضیحات

نداریم

نداریم

 

 

بخش سمعی و بصری

تعداد سی دی آموزشی

تاریخ

توضیحات

0

1/4/1399الی31/6/1399

 

 

امار فهرستنویسی و آماده سازی منابع کتابخانه

تعدا منابع

تاریخ

توضیحات

1567نسخه فارسی-231نسخه لاتین

1/4/1399الی31/6/1399

کتابهای موجود در مخزن وخریداری شده

 

آمار وجین منابع

تعداد عناوین

تاریخ

توضیحات

93عنوان

1/4/1399الی31/6/1399

.

 

 

 

فعالیت های دیگری که در این واحد صورت گرفته است به شرح زیر است :

 • بارگزاری اخبار و اطلاعات و به روز رسانی سایت
 • چسباندن لیبل و بارکد برای کتابها
 • نظارت بر سالن مطالعه
 • پیگیری درخواست خرید کتب فارسی و لاتین
 • همکاری با واحد آموزش جهت راه اندازی اسکی لب برای دانشجویان
 • سرویس سیستم های واحد سایت
 • جابه جایی قفسه ها و مرتب کردن کتب
 • ثبت نام از پرسنل و دانشجویان 
 • پیگیری کتب دیرکردی و تماس با اعضا برای بازگرداندن مدارک
 • بازدید از پاویون ها و دپارتمان ها برای بازگرداندن مدارک به کتابخانه
 • برگزاری کارگاه برای اعضای هئیت علمی (آموزش سامانه نوید-Adobe connect )
 • همکاری با اعضای هئیت علمی جهت برگزاری وبینارها وکلاس های آموزشی دانشجویان
 • اطلاع رسانی وبینارها به همه پرسنل بیمارستان
 • آموزش دادن به پرسنل بیمارستان جهت شرکت در وبینارها
 • همکاری با واحد آموزش به بیمار بیمارستان جهت بهتر شدن رابطه کتابخانه ودیگر بخش های بیمارستان(تهیه دقیق لیست کتاب )
 •