چشم انداز ( Vision ) :
کتابخانه درتلاش است درآینده مجهزترین و کاملترین کتابخانه درسطح قابل قبول و استاندارد باشد با روزآمد نمودن منابع و افزایش مجموعه با نوجه به توسعه رشته های آموزشی
ارزش ها ( Values  ) :
شناسایی نیازهای اطلاعاتی به روز و دقیق اساتید، دانشجویان و کارکنان درجهت در ارائه خدمات در استفاده از فناوریهای نوین و ارائه مستمر خدمات جزو مهمترین ارزش های این مجموعه است .
ماموریت ( Mission ) :
کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بیمارستان از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران
اهـداف ( Goals ) :
فراهم سازی محیط آرام و جذاب آموزشی و پژوهشی
سیاست و خط مشی  کتابخانه :
·         استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه ی سریع تر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
·         کمک به ارتقای دانش تخصصی کاربران کتابخانه و کارکنان بیمارستان
·         گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی تخصصی در زمینه های فعالیت بیمارستان و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخگویی هرچه بیشتر به نیاز مراجعان
·         شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان
·         راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
·         کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بیمارستان از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران